Úvodná stránka  |   Ortodontická liečba  |   Často kladené otázky  |   Kontakt  
 
 
Ordinačné hodiny
 
 PO:11:00 - 16:00 
 
 UT:07:00 - 12:00 
 
 ST:11:00 - 16:00 
 
 ŠT:07:00 - 12:00 
 
 PI:neordinujeme 
 
 
 

Dôvody ortodontickej liečby

 1. Nesprávne postavenie zubov a čeľustí môže mať nepriaznivý vplyv na žuvanie potravy, čeľustný kĺb, ďasná ako aj na zuby a kosti čeľustí. Sťažené čistenie veľmi krivých zubov, zápaly ďasien, bolesti v čeľustnom kĺbe pri skríženom zhryze a iné problémy sú dôvodom na ortodontickú liečbu z funkčných dôvodov.

 2. Nesprávne postavenie zubov a čeľustí môže mať negatívny vplyv na estetiku tváre, či už je to pri úsmeve alebo pohľade na tvár z profilu. Funkcia chrupu pritom môže byť vyhovujúca. Estetické dôvody pre ortodontickú liečbu sú pre pacienta mimoriadne dôležité a často sú hlavnou príčinou, prečo pacient zaklope na dvere čeľustnoortopedického pracoviska. Funkčné a estetické dôvody často spolu úzko súvisia.

Cieľom každej liečby ortodontickým aparátom je dosiahnutie čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Úspešný cieľ - dobré hryzenie a pekný úsmev - možno dosiahnuť iba dobrou spoluprácou pacienta s lekárom. Predpokladom tejto spolupráce je:

 • bezchybná hygiena chrupu
 • starostlivosť o aparát
 • pravidelná dochádzka na kontroly (podľa pokynov lekára)
 • dodržiavanie pokynov lekára

Dobrá spolupráca = Spokojný pacient a lekár = Dobrý konečný výsledok


Snímateľný aparát

Snímateľný ortodontický aparát je vyberateľný. Pacient si ho samostatne vkladá do úst a používa ho podľa pokynov a doporučení lekára. Snímateľné čeľustnoortopedické aparáty môžu byť rôzne, od aktivátora a jeho modifikácii cez platňu, šikmú plôšku až po vestibulárnu clonu a mnoho ďalších. Snímateľný "strojček" sa najčastejšie používa v prípadoch, keď má pacient ešte aj mliečne zuby, v zmiešanom chrupe, pred začiatkom maximálného rastu.Fixný aparát

Fixný aparát je pevne nalepený na zuby pacienta, takže sa nedá vyberať z úst. Základné časti fixného aparátu sú:

 • ortodontické krúžky, ktoré sa lepia na šestorky (niekedy aj na iné zuby) a majú na vonkajšej a podnebnej strane rúrky (kanyly)
 • ortodontické zámky, sú malé kovové štvorčeky s drážkou, ktoré sa lepia na predné a bočné zuby
 • ortodontický drôt rôzneho tvaru a hrúbky

Ortodontický drôt sa vkladá do kanýl krúžkov a do drážok zámkov, je k ním pripevnený drôtikmi alebo gumičkami, pomaly vykonáva to, čo mu lekár - čeľustný ortopéd - prikázal, jemnými silami posúva zuby na správne miesto.

Súčasťou fixného aparátu je veľmi často aj podnebný oblúk z hrubšieho a tvrdšieho drôtu. Je zasunutý do podnebných kanýl krúžkov. Ku kanyle sa fixuje drôtenou alebo gumenou ligatúrou. Niekedy sa pri ortodontickej liečbe používajú aj mimoústne (extraorálne) ťahy.Retencia a retenčný aparát

Po ukončení aktívnej liečby sa fixný aparát šetrne sníme, zuby sa očistia od zvyškov lepidla a sklovina sa prečistí. Okamžite po sňatí aparátu sa vykoná fluoridácia zubov, niekedy priamo v ordinácii alebo si ju pacient urobí podľa inštruktáže doma, pri použití prípravku s vysokým obsahom fluóru s prípadnou pomocou retenčnej dlahy. Po ukončení aktívnej fázy liečby sa pacientovi urobia odtlačky chrupu, ktoré sú potrebné na zhotovenie dokumentačných modelov a retenčného aparátu (stabilizátora dosiahnutého stavu). Môže to byť:

 1. dlaha z plastu
 2. živicová retenčná platňa
 3. monoblok
 4. fixný reteiner (drôtik prilepený na vnútornej ploche zubov)

Spomenuté typy retenčných aparátov sa môžu aj kombinovať. Retenčný aparát sa vyhotoví a odovzdá pacientovi v deň sňatia fixného aparátu. Lekár alebo sestra ho poučia o jeho nosení a ošetrovaní. Pacient potom nosí tento aparát cez deň čo možno najviac a samozrejme každú noc. V tejto fáze ortodontickej starostlivosti by mal pacient chodiť na kontroly trikrát za rok.

Pretože zuby majú často tendenciu vrátiť sa na pôvodné miesto, je táto fáza rovnako dôležitá ako obdobie aktívnej liečby!!!